دولت از پژوهشگران ما هم حمایت کند/ بلوچستان دریایی عمیق از تاریخ، تمدن، هنر و فرهنگسه شنبه 31 فروردین 1400

گپ و گفت با فعال فرهنگی بلوچ
دولت از پژوهشگران ما هم حمایت کند/ بلوچستان دریایی عمیق از تاریخ، تمدن، هنر و فرهنگ

یک فعال فرهنگی بلوچ از دولت خواست که توجه بیشتری به مسئله فرهنگ در بلوچستان داشته باشد و حالا که بیشترمان در دوران قرنطینه و دورکاری به سر می بریم، لااقل از طریق فضای مجازی در مسیر توسعه فرهنگ، قدم های بیشتر و مستحکم تری برداشته شود.

زیردسته

افتتاح_سایت_بلوچی