آیا ساحل نشينان بلوچستان از طرح عظیم انتقال آب دریای عمان به شرق کشور بهره مند خواهند شدیکشنبه 5 شهریور 1402

روایت ویدئوی میارجل
آیا ساحل نشينان بلوچستان از طرح عظیم انتقال آب دریای عمان به شرق کشور بهره مند خواهند شد

بزرگترین طرح توسعه ای کشور در سیستان وبلوچستان در حال انجام است انتقال آب دریای عمان به شرق کشور از جمله طرح عظیم آبی است که می تواند تنش آبی در کشور را رفع کند.

به داد صیادان در بند تانزانیایی ها برسیدپنجشنبه 29 تیر 1402

صیادان بندر چابهار در بند کشور تانزانیا؛
به داد صیادان در بند تانزانیایی ها برسید

زیردسته

در جریان بلوچستان

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

من_بلوچم_جدایی_طلب_نیستم