با آغاز به کار دولت سیزدهم، پروژه‌های گازرسانی به شهرها، روستاها و صنایع استان جان تازه‌ای گرفته است.