علی امیریان دونده استان با کسب مقام قهرمانی به عضویت تیم ملی دوومیدانی ایران جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا درآمد.