استان سیستان و بلوچستان که فاصله شمال تا جنوب آن بیش از هزار کیلومتر است امروز با تصمیم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بازهم وارد چالش جدیدی شده است

سوختگیری بدون دغدغه آرزوی مردم استان سیستان و بلوچستان است* / *مردم استان قربانی تصمیمات بدون کارشناسی و سلیقه ای* 

 

سجاد کرد فعال اجتماعی در گفتگو با میارجل:

 

استان سیستان و بلوچستان که فاصله شمال تا جنوب آن بیش از هزار کیلومتر است امروز با تصمیم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بازهم وارد چالش جدیدی شده است

 

مردم استان سیستان و بلوچستان به خاطر بافت فرهنگی، اجتماعی و روابط سببی و نسبی مردم و شرایط اقتصادی استان همیشه در حال رفت و آمد در جاده های استان هستند 

 

کاهش ۵۰ لینری سهمیه کارتهای سوخت مردم واقعا برایشان شوکه کننده است و بنظر میرسد این تصمیم بدون کارشناسی و اندک شناختی از شرایط استان سیستان و بلوچستان اتخاذ شده است

 

حال سوال مردم استان و فعالین اجتماعی استان از مسئولین این است که آیا راه حل جلوگیری از قاچاق سوخت ایجاد فشار بر مردم است؟آیا راهکار بهتری برای مدیریت قاچاق سوخت وجود ندارد؟

 

مردم استان ما چه گناهی دارند که سوخت گیری بدون دغدغه در استان برای آنها تبدیل به آرزو شده است؟

 

چندی پیش کدینگ کارتهای سوخت مردم در استان های همجوار تا فاصله بیش از ۵۰۰ کیلومتری برای مردم نجیب استان مشکل ساز شده بود که با این کاهش سهمیه مشکل جدیدی به مشکلات مردم اضافه شده است

 

کاهش سهمیه سوخت باعث نگرانی مردم شده است و قطعا باعث بالارفتن قیمت بنزین در بازار آزاد خواهد شد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و استان مشکلات زیادی را برای مردم به وجود خواهد آورد و سنگینی بار آن بر دوش مردم قامت مردم نجیب و مرزدار استان را خمیده خواهد کرد

 

از مسئولین امر می خواهیم با توجه به توضیحات داده شده و عدم وجود کارت جایگاه در پمپ بنزین های استان هر چه سریعتر سهمیه کاهش یافته را به کارت های سوخت مردم واریز کنند و در این شرایط حساس مشکلی بر مشکلات مردم ما اضافه نکنند