دولت پاکستان با هدف پایان تنش‌ها با ایران، تظاهرات ضد ایرانی در کراچی و کل این کشور را تعلیق کرد.