یک فعال فضای مجازی بلوچ می گوید : فضای مجازی بلوچستان زیبایی‌هایش را برای دنیا مطرح کرد‌ و عمق محرومیت‌ها و تبعیض‌ها را به مرکز رساند.

پایگاه اطلاع رسانی میاجل در ادامه بولتون خبری خود برای معرفی افراد شاخص ، فعالان فرهنگی ، اجتماعی و فضای مجازی بلوچستان گفت و گویی با علی سابکزیی فعال فضای مجازی بلوچ ترتیب داده است.

خود را معرفی کنید و از سوابق تحصیلی،فرهنگی،علمی و اجتماعی خود برای ما بفرمایید.

علی سابکزئی دانشجوی رشته جامعه‌شناسی مقطع کارشناسی در دانشگاه سیستان و بلوچستان هستم گاهی در انجمن‌های دانشگاه فعالیت می‌کنم و برای مشکلات بلوچستان در فضای مجازی می‌نویسم.


علت ورودتان به فضای مجازی چه بوده است و حوزه فعالیت خود را در فضای مجازی  برای بینندگان میارجل توضیح دهید.

به نظر بنده ورود به دنیای مجازی عموما علت نمی خواهد پرسه زدن در این دنیای بزرگ مجازی امر عادی است . فعالیت‌های بنده بیشتر مذهبی، اجتماعی و بعضی مواقع علمی است و  در گذشته هم پوشش اخبار و مشکلات بلوچستان فعالیت می‌کردم.

چه راهکارهایی برای استفاده بهینه از فضای مجازی برای کمک و توسعه بلوچستان دارید؟

افرادی که در دنیای مجازی فعالیت می‌کنند زیبایی‌ها و امنیت بلوچستان را معرفی کنند چهره واقعی استان را به نمایش بگذارند و تمام اقشار بلوچ ورودی هدفمند به این دنیای مجازی داشته باشند و فرهنگ استفاده از فضای مجازی برای قشر جوانان بازگو شود برای مثال در تریبون‌های رسمی، مدارس وحتی دانشگاه‌ها و افرادی که فعالیت گسترده ای در دنیای مجازی دارند فعالیت های خود را هدفمند پیش ببرند.

ارزیابیتان از میزان حضور موثر فعالین وجوانان بلوچ چیست اساساً مردم بلوچ را موفق در فضای مجازی می دانید یا خیر.

بله، قطعا موفق بوده است از نظر بنده چون فضای مجازی بلوچستان و زیبایی‌هایش را برای دنیا مطرح کرد‌ و عمق محرومیت‌ها و تبعیض‌ها را به مرکز رساند.

چشم انداز آینده بلوچستان را در فضای مجازی چه می دانید؟

قطعا در آینده بیشترین سود از فضای مجازی از آن بلوچستان خواهد بود.

در باب اهمیت فضای مجازی اندکی برای خوانندگان ما توضیح دهید.

فضای مجازی گرچه دنیای فوق العاده زیبا و کار آمدی است ولی از دیدی دیگر دنیای مرموزی هم است در فضای مجازی، ایمان، اوقات، خانواده، درس و همه چی در خطر است لذا می‌طلبد برنامه‌ای درست و صحیح برای فعالیت در فضای مجازی تدوین گردد.

اگر در پایان مطلب خاصی و یا دغدغه ای دارید، می تونید مطرح کنید.

سپاسگزارم از شما و  امیدوارم پایگاه اطلاع رسانی میارجل گامی برای پیشرفت بلوچستان باشد .