مسئول موسسه خیریه بنیاد کودک از توزیع هزار بسته لوازم التحریر بین کودکان محروم و دانش آموزان نیازمند شهرستان فنوج خبر داد و گفت: کمک به سایر دانش آموزان نیازمند با هدف جلوگیری از ترک تحصیل آنان از دیگر اقدامات موسسه خیریه بنیاد کودک فنوج است.