افرادی که ارزش اولیه سهام عدالت آن‌ها ۵۳۲ هزار تومان است در پایان معاملات هفته گذشته ارزش سهام عدالتشان حدود ۱۱ میلیون تومان است. ارزش برگه یک میلیون تومانی سهام عدالت نیز در پایان هفته گذشته حدود ۲۱ میلیون تومان رسیده است