خاشی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خاش گفت: همه ساله از اواسط شهریور تا پایان آبان ماه، برداشت انار از باغات خاش را شاهد هستیم.۶۰۰ هکتار از باغات خاش به کشت انار اختصاص دارد که ۴۵۰ هکتار آن در دهستان سنگان و ۱۵۰ هکتار در سایر شهر و دهستان ها وجود دارد .