در سری جدید برنامهٔ «بازدید میدانی تیم میارجل همراه با مسئولین» برای بررسی وضعیت قیمت میوه در میوه‌فروشی‌های کنارک، تیم میارجل همراه با معاون جهاد کشاورزی این شهرستان از بازار میوه بازدید کرد. گفتنی است در شهرستان کنارک میدان میوه و تره بار وجود ندارد و میوه‌ها مستقیم از شیراز به مغازه‌داران این شهرستان تحویل داده می‌شود.