شهروندان قصرقندی مدت هاست با معضل گرانی میوه و سبزیجات در این شهر مواجهه هستند به طوری که قیمت ها در این شهر از کنترل خارج شده و مردم قدرت خرید را ندارند . نداشتن میدان میوه و تره بار در این شهر و عدم نظارت کافی موجب شده تا میوه و سبزیجات با بالاترین قیمت به مردم عرضه شود . خبرنگار میارجل در قصرقند بنا به مطالبه مردم به میان آنان رفته تا از قیمت میوه و سبزیجات گزارشی تهیه کند.