در حالی که کمتر از چند ساعت به دیدار مردم استان با رهبر انقلاب باقی مانده است ، شور و شوق و اشتیاق جوانان بلوچ برای این دیدار همچنان حرف اول را می زند.