کلمهٔ نظارت انگار در شرح وظایف مسئولان جنبهٔ بالقوه‌ای دارد و امیدی به بالفعل شدنش نیست. در این ویدیو، مردم عمده دلیل گرانی اجناس در بازار چابهار را عدم نظارت می دانند. آیا نظارت کردن بر بازار برای مسئولان سخت است؟