عوامل این تیم مسلح ۶ نفره،که چندی پیش اقدام به ربایش و شکنجه آقای سمیر بلوچ و همسر باردارش بنام هانی گل بلوچ از ایرانشهر و انتقال آنها به شهرستان سراوان نموده و اقدام به شکنجه و قتل و در نهایت سوزاندن اجساد کرده بودند دستگیر شدند.