در یکی از برنامه های «واهَگ» که پیشتر از میارجل منتشر شده بود به عدم خدمات دهی تاکسی های زرد به مردم چابهار پرداخته شده بود که در آن برنامه مردم درد و دل هایشان را بیان کردند. در این ویدیو شهردار چابهار از اقداماتی که برای بهتر شدن اوضاع حمل و نقل چابهار انجام داده سخن می گوید.