مرز ریمدان دومین سال متوالی است که میزبان زائران پاکستانی است. و امسال دومین تجربهٔ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان برای میزبانی زائران اربعین است. اما با توجه به تجربهٔ دو ساله متاسفانه اداره راه نتوانسته است مشکل حمل و نقل جنوب استان مخصوصا در این برههٔ زمانی را حل کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل: مرز ریمدان دومین سال متوالی است که میزبان زائران پاکستانی است. و امسال دومین تجربهٔ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان برای میزبانی زائران اربعین است. اما با توجه به تجربهٔ دو ساله متاسفانه اداره راه نتوانسته است مشکل حمل و نقل جنوب استان مخصوصا در این برههٔ زمانی را حل کند. که در پی این بی مسئولیتی پایانه مسافربری چابهار دچار مشکل است و مردم از نبود اتوبوس معترض هستند.

اگر یک شخصی بخواهد بیماری را جهت مداوا به استانی دیگر یا مرکز استان ببرد بدون اتوبوس چگونه تردد کند؟

 

خبرنگار: وسیم هوت