بر اساس تماس های متعدد شهروندان از نقاط مختلف چند روزی است که در اکثر شهرهای استان شاهد بلاتکلیفی مسافران به علت نبود اتوبوس های مسافر بری برای جا به جایی مسافر هستیم.