جان باختن یک‌سوختبر بر اثر آتش گرفتن خودرو در شهرستان بمپور