بحرانی سوخت ، این تراژدی غمناک معضلی است که همچنان قد علم کرده و حل نشده باقی مانده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل: بحرانی سوخت ، این تراژدی غمناک معضلی است که همچنان قد علم کرده و حل نشده باقی مانده است.

شرق استان سیستان و بلوچستان ، شهرستان های همچون سیب سوران و مهرستان با معضلی به نام صف های طویل مواجه اند که این روز ها جز روزمرگی این مردم شده است.