کنارک شهری است ساحلی با مجموعه ای از نعمت ها و پتانسیل های خدادادی، اما با کلکسیونی از مشکلات.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ کنارک شهری است ساحلی با مجموعه ای از نعمت ها و پتانسیل های خدادادی، اما با کلکسیونی از مشکلات. 

نبود کیفیت نان نانوایی ها به یکی از دغدغه های مهم این روزهای مردم این شهرستان تبدیل شده است. 

در این ویدیو درد و دل یکی از شهروندان را در خصوص کیفیت نان خواهیم شنید.