مسئولان در ادامۀ تصمیمات خود مبنی بر کاهش صف های طویل بنزین اخیرا اقدام به کم کردن سهمیه سوخت جایگاه داران کرده است؛ این اقدام نه تنها طول صف ها را کاهش نداده، بلکه شاهد صف های بیشتری در سطح شهر چابهار و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان هستیم.

 

خبرنگار: عبدالقادر شیخ زاده