فاطمه دانش از جمله بانوان فعال بلوچی است که علاوه بر پذیرفتن نقش مادر و همسری در خارج از محیط خانواده، مسئولیت هایی در جایگاه های مشخص جامعه را پذیرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ فاطمه دانش از جمله بانوان فعال بلوچی است که علاوه بر پذیرفتن نقش مادر و همسری در خارج از محیط خانواده، مسئولیت هایی در جایگاه های مشخص جامعه را پذیرفته است.

وی گفت: بانوان عاملین تحول عظیمی هستند که در این عرصه از حیات اجتماعی رخ داده است. محروم نمودن زنان از فعالیت‌های اجتماعی موجب ایراد و ضرر بر وی و جامعه است، علاوه بر این با شان انسانی زن منافات دارد.

دانش اظهار امیدواری کرد و گفت: جامعه ما همواره پذیرای حضور فعال زنان در زمینه های مختلف بوده است و تاثیر متقابل فعالیت های چشمگیر بانوان در این رابطه نیز قابل کتمان نیست.

وی ادامه داد: در جامعه بلوچ، بانوان فرهیخته ای که با تکیه بر اعتماد و حمایت خانواده پا به عرصه اجتماع گذاشته ،با اثبات توانایی و در پیش گرفتن مسیری درست همواره به خودشکوفایی دست یافته اند.

این زن فعال بلوچ در ادامه مطلب خاطر نشان می کند: همانگونه که فعالیت هدفمند زنان در جامعه میتواند شرایط پیشرفت را دوچندان محقق سازد بدیهی است در پی این موضوع ایجاد محیط امن و مساعدت مردم و مسئولین از چنین بانوانی، انگیزه حضور و نقش آفرینی در جامعه را برای سایر زنان ایجاد خواهد کرد. 

وی ضمن تاکید بر حفظ جایگاه بانوان تاکید کرد: در جامعه بلوچستان زنان در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری در ادوار گوناگون همواره درخشیده اند. بانوانی همچون بانلی نماد شجاعت و مسئولیت پذیری در امور سیاسی، بانو مهتاب نوروزی، هنرمندی که جادوی انگشتانش پارچه را به وجد می آورد و این روزها با فقدان حضورش همچنان به هنر وی پرداخته می‌شود.

دانش در پایان گفت: در دوره معاصر حضور بانو حمیرا ریگی بعنوان اولین سفیر زن بلوچ در برونئی جهت معرفی قدرت و اثر گذاری زن بلوچ در جامعه قابل تمثیل می‌باشد.