عبدالباسط بهرامی، استاد دانشگاه در موضوع سرویس بهداشتی عمومی یادداشتی برای میارجل ارسال کرده است که از نظرشما مخاطبان می گذرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ عبدالباسط بهرامی نوشته است: نیک میدانید همانطور که انسان به آب وغذا ، بسی بیشتر به توالت و رفع حاجت نیاز دارد ،متاسفانه در چندین نقطه ی حساس و بسیار ضروری شهرهای استان؛ زاهدان،ایرانشهر... بویژه چابهار کمبود یا نبود سرویس بهداشتی عمومی شدیداً به چشم ، از جمله قلب شهر یعنی بازار زنان، بازار فجر ، حوالی دکه ها... بطوریکه بسیاری از مردم خاصاً مسافرین حتی کسبه ها بصورت اسف بار پشت مغازه وپاساژها رفع حاجت از نوع صحرایی می نمایند، شوربختانه از این مکانها آنقدر بوی وحشتناک و مشمئز کنندهِ به مشام که حقیقتاً نمیتوان به آسودگی عبور نمود ،مسئولین گرامی این تصاویرِ ناخوشایند به هیچ وجه شایسته شهرها بویژه منطقه آزاد چابهار نیستند،ممکنست بعضیها رفع حاجت صحرایی در مرکز یک شهر را به فرهنگ ربط ،حقیقتِ امر تا فرهنگ ، بیشتر بہ عدم وجود زیرساخت ربط پیدا میکند،چگونه همین مردم زبانم لال بی فرهنگ در بازار سنتی بصورت صحرایی عمل اما در عین حال در قسمت نوین تجاری منطقه آزاد بافرهنگ از سرویسهای در دسترسِ صدف وصالحیار... استفاده میبرند، حتی با حساسیت خاصی پوست تخمه…را در زباله دانهای شیکِ جوار ابریشم می اندازند،باید بپذیریم فرهنگ سازی فقط پروسه نیست نیاز به پروژه و زیرساخت هم دارد، تردیدی نیست وقتی ناقوسِ اضطراری شکم به صدا آنگاه بافرهنگترین انسان درصورت نبودِ توالت ناچار به بی فرهنگی و رفع حاجت بروش صحرایی خواهد بود، حال در این بین جنس مذکر باصطلاح مردان بوقتِ ضرورت حداقل توانایی رفع حاجت صحرایی را دارند اما زنان بدلیل محدودیتِ فرهنگی از این نعمت صحرایی همانند نعمتهای زیادِ دیگر معذور و محروم میمانند، امیدوارم متولیان امر هرچه زودتر نسبت به ساخت سرویس بهداشتی عمومی در نقاط مختلف شهر توریستی منطقه ی آزاد برحسب الویت اقدام ،یقیناً برای رفع اینگونه نواقص وبرآورد ساختن نیازهای عمومی در وهله ی اول مسئولیت شورای شهر و شھردار از همه سنگینتر ، آنها می بایست دغدغه بیشتری به چنین معضلاتِ عظیمی داشته باشند ، باری راهکارِ فرهنگ سازی،زیباسازی…بسیار ، اما اندکی تفکر وتأمل میخواهد،بنظرم تا ساخت ”اعیان”شهرداری میتواند با نصب سرویسهای بالنی تقریباً بدون هزینه "مشابه تصویر" یا با اتخاذ سیاستهایی از توالتِ مسجدها و همچنین از تریبون داران برای فرهنگ سازی و موعظه مبنی بر «النظافة من الایمان…» باید کمک گرفت،آری شهرداری میتواند صاحبان پاساژ تجاری... را اجبار به ساخت سرویس عمومی نماید،عرض شد روش فرهنگ سازی و زیباسازی... بسیار، افسوس تفکر،ایده و عمل اندک.