مردم شهرستان ایرانشهر مجدد درگیر صف های طویل بنزین شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ قصه پر غصه صف های طولانی بنزین در جای جای استان پهناور و محروم بلوچستان جریان دارد که شهرستان ایرانشهر هم از این قاعده مستثنی نیست. 
شهروندان این شهرستان ساعت های زیادی را پشت صف های کیلومتری بنزین می گذرانند صف های که علی رغم تذکرات نمایندگان مجلس در مجلس دولت سیزدهم ، در ضمن تشدید این معضل دردناک هیچ اقدامی برای رفع یا حداقل کاستن آن نشده است. شهروندان این شهرستان خواستار ورود مسئولان مربوطه و حل این معضل هستند.

 

 

خبرنگار: عبیدالله رئیسی زاده