جام بصیرت و مقاومت بخش بنت با میزبانی روستای دسک برگزار شد؛ برگزاری این مسابقات با استقبال جوانان و فوتبال دوستان همراه بود.


خبرنگار: امید درزاده