حادثه "شمسر" سراوان و کشته و زخمی شدن چند سوختکش بلوچ در اسفند 1399 نگاه‌های کمتر دیده شده‌ای را به سمت و سوی شغل‌های دلال صفت برد؛ حالا در این قسمت از برنامه در جریان بلوچستان به این می‌پردازیم که چگونه "عاملان یا دلالان ماهی" آتش شمسری دیگر در بلوچستان را برافروخته می‌کنند.