امام جمعه اهلسنت شهر زرآباد در آخرین نقطه استان سیستان و بلوچستان گفت: کاهش سهمیه آرد این شهرستان باعث نارضایتی مردم و مسوولین زرآباد از مدیران غله و تعاون روستایی شده است.

به گزارش‌ پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ مولوی عبدالملک مهروزهی امام جمعه اهلسنت شهر زرآباد در نشست معتمدین شهرستان زرآباد، اظهار داشت:  قیمت یک‌ کیسه آرد در شهرستان زرآباد به 280 هزار تومان رسیده است که برخی از مدیران نالایق عمدا باعث ناراضایتی مردم می شوند.

وی افزود: با وجود پیگیری های مکرر فرماندار شهرستان زرآباد متاسفانه تاکنون اداره غله و تعاون روستایی پاسخگو کاهش سهمیه آرد شهرستان نیستند.

 

   محمد هوتی‌پور