یکی از بزرگترین ظلم ها در حوادث پس از جمعه خونین زاهدان اتهام تجزیه طلبی به مردم و نمازگران مسجد مکی زاهدان بود؛ میارجل با راه اندازی پویش #من بلوچم وطنم ایران، تهمت تجزیه طلبی را از قوم من بردارید از مردم درخواست کرده به این پویش بپیوندند.

تمامی مخاطبین و فعالین فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بلوچ با فرستادن تصاویر خود با شعار #من بلوچم وطنم ایران به آدرس میارجل در شبکه های اجتماعی یا شماره تلفن  09135125339 در این پویش مهم شرکت کنند.

#من بلوچم وطنم ایران

تهمت تجزیه طلبی را از قوم من بردارید