از این پس در روستای دسکِ بنت نماز جمعه به صورت جماعت برگزار می شود.

 

 


خبرنگار: امید درزاده