منطقه سرباز بلوچستان خاستگاه علمای بزرگی است که خدمات ارزنده ای برای دین و مردم بلوچستان انجام داده اند؛ مرحوم ملا دوست محمد یکی از علمای منطقه کزور سرباز است که آثار خدمات وی تاکنون احساس می شود؛ در این گزارش همراه ما باشید تا با زندگینامه این عالم ربانی بیشتر آشنا شویم.

 

گزارش از مصعب رسولی زاد