حجت اله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق ازاد کشور در سفر به منطقه آزاد چابهار از زیرساخت های توسعه تجاری بخش های صنعت بازدید کرد و تولید با هدف تجارت را از مهم ترین برنامه های خود برشمرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اظهار داشت: ارتقای رفاه و وضعیت معیشتی مردم ساکن در محدوده مناطق آزاد  از نخستین افراد منتفع از مزایای سرمایه گذاری و امکانات رفاهی خواهد بود و این برنامه جز اولویت های کاری است.
حجت اله عبدالملکی افزود: تولید به قصد صادرات و تجارت به قصد صادرات موجب رونق و جهش تولید و اشتغالزایی می شود و همچنین ایجاد مناطق آزاد مشترک و تفاهم نامه و قرار دادهای مختلف نیز به توسعه مناطق آزاد کمک می کند.

وی در ادامه تصریح کرد: فرودگاه چابهار از نیازهای اصلی و امری ضروری برای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار است بعضی از موارد فنی در ساخت فرودگاه وجود دارد حتما باید برطرف شود و توسعه و احداث فرودگاه در شان منطقه آزاد چابهار داشته باشیم.

 

منصور کریمدادی