در میارجل بولتن این هفته از جنجال در مجلس بر سر قطع میکروفن نماینده چابهار تا سازش طایفه‌های کنارک و نیکشهر می‌گوییم و در بخش خبرهای کوتاه از برقراری پل پروازی چابهار-ساری خبر می‌دهیم.