مرکز اورژانس و سوانح سوختگی جنوب بلوچستان سال 94 در مجموعه بیمارستان امام علی چابهار کلنگ زنی شد ، متاسفانه بعد از گذشت 7 سال از این پروژه درمانی همچنان بلاتکلیف است و سرنوشت آن برای بهره برداری نامعلوم است.