شهرستان مرزی دشتیاری علاوه بر موقعیت استراتژیک در حوزه کشاورزی و مرزی ظرفیت بسیار مناسبی در حوزه شیلاتی نیز دارا است و منطقه صیادی گواتر یکی از مستعد ترین مناطق صید دریایی و پرورش میگو در جنوب شرق کشور به شمار می رود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ منطقه گواتر شهرستان دشتیاری علاوه بر پرورش میگو صیددریای نیز که  از گونه های با ارزش آبزیان دریایی می باشد و ذخایر آن در سواحل استان عمدتاً شامل گونه سفید هندی و مقداری نیز گونه ببری در غرب استان می شود. به علت محدودیت در ذخایر این آبزی ارزشمند سالانه فقط یک بار در استان مجوز صید آن صادر می گردد که بین ۲۰ تا ۴۰ روز در ایام مشخصی از سال و بر اساس ارزیابی ذخایر آن توسط تیم تحقیقاتی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار مجوز صید داده می شود.
در شهرستان دشتیاری بیش از ۶۰۰۰صیاد مشغول به فعالیت صید و صیادی در ۳ بندر بریس ، پسابندر و گواتر هستند.

 

 

منصور کریمدادی