قصه بازماندگان قصه درازی است؛ آمارها می‌گوید 148 هزار نفر در سیستان و بلوچستان از تحصیل بازمانده و یا تحصیل را ترک کردند؛ اما چرا باید تعدادی مدرسه بروند و بعد مدرسه را به دلایلی مانند " عدم کشش درسی" رها کنند