محور بنت-توتان-بشاگردبا حضور درخشان نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر و مسئولان شهرستان نیکشهر کلنگ زنی شد. همچین در ادامه نماینده حوزه انتخابیه با مردم توتان دیدار کرد.

محمدبلوچی