ورزشکاران روستای عزیز آباد شهرستان کنارک به دلیل علاقه ای که به ورزش دارند پیگیری های زیادی برای راه اندازی زمین ورزشی شان انجام داده اند؛ جوانان این روستا زیرساخت لازم را آماده کرده اند، اما هنوز خبری از چمن مصنوعی نیست.

 

گزارش از محمد ابراهیم شریفی نژاد