بلوچستان روزهای تاریخی را پشت سر می گذارد که شاید در چهل سال گذشته بی سابقه بوده است....

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی میارجل؛ بلوچستان روزهای تاریخی را پشت سر می گذارد که شاید در چهل سال گذشته بی سابقه بوده است. خطبه های دیروز مولانا عبدالحمید که در یکی از پرجمعیت ترین روزهای جمعه مسجد مکی ایراد شد، اهمیت تاریخی پیدا کرده است. 

مولانا در این سه هفته پر تنش همزمان در چند جبهه مدیریت صحنه داشته است. برای اثبات بی گناهی تعدادی از نمازگزاران شهید و مجروحین از یک طرف با رسانه‌های تندرو داخلی مقابله کرده و از طرف دیگر با رسانه‌های مشکوک به ظاهر بلوچ خارج نشین مواجه داشته است. دسته اول اقدامات مصلحانه مولانا عبدالحمید را ضدامنیتی و تجزیه طلبانه در کشور معرفی می‌کنند و دسته دوم یعنی اروپانشینان بلوچ روش و منش مطالبه و پیگیری ایشان را با توهین و تخریب زیر سوال می برند و ناکارآمد جلوه می دهند.

 اما در حالیکه با مطالبه مدنی و عدالتخواهانه و مصلحانه مولانا عبدالحمید آثار مثبت در بیانیه‌های اخیر شورای تامین دیده می شود، رسانه‌های به ظاهر بلوچ خارج نشین به جای عذرخواهی از مولانا عبدالحمید بابت توهین‌ها و زیر سوال بردن روش مدیریتی او دست به تحریف مواضع ایشان می زنند و با تحریف، تقطیع و سانسور خطبه‌های‌ ایشان آن قسمت که فقط به نفع خودشان می دانند، برجسته می‌کنند و از طرفی دیگر هم درخواست‌ها و خواسته‌های او را به صورت برعکس به مخاطبین القا می‌کنند.

به عنوان نمونه در حالیکه مولانا عبدالحمید دیروز به صراحت و حتی با ادبیاتی کم سابقه ضمن دعوت کردن به آرامش و کنترل احساسات و عدم تجمع اعتراضی در شهر و مخصوصا پرهیز از اعترض خشونت آمیز دعوت کردند، ولی رسانه‌های بلوچ خارج نشین مدام تحریک به اعتراض و اقدام خشونت آمیز با خبرهای دروغ  می‌کردند. 

این در حالیست که خطبه های دیروز مولانا عبدالحمید رسانه‌های تندرو داخلی را خلع سلاح کرد و چه بسا تدارک بزرگی را که برای شروع یک عملیات بزرگ رسانه ای جدید برای روز جمعه آماده کرده بودند، خنثی کرد. 

اما جدای از اینکه برخی جریانات بلوچ خارج نشین اساسا از مخالفت با مولانا عبدالحمید به مرز دشمنی با او رسیده اند، سوال این است که چرا به دنبال بهم زدن بازی او در آستانه کسب موفقیت هستند؟!