این روزها بی شک یکی از اولویت‌ها رسیدگی به مجروحین بلوچ در زاهدان است و ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این روزها بی شک یکی از اولویت‌ها رسیدگی به مجروحین بلوچ در زاهدان است و در این میان پزشکان و پرستاران بلوچ یک رسالت تاریخی دارند. آنها هستند که امروز باید بیمارستان به بیمارستان مراجعه کنند و از وضعیت درمانی مجروحین باخبر بشوند و هرچه از دست شان برمی‌آید، انجام بدهند و به معتمدین و مردم اطلاع رسانی کنند تا در تهیه نیازهای دارویی و درمانی به صورت هدفمندتر نقش آفرینی کنند. همچنین برخی از مجروحین ممکن است به بیمارستان مراجعه نکرده باشند و الان در محیط ناسالمی به لحاظ درمانی حضور داشته باشند، درمان خودجوش و داوطلبانه و یا در صورت امکان، انتقال این افراد به یک محیط درمانی سالم‌تر، به عهده پزشکان بلوچ هست.