شهروند خبرنگار میارجل از بزرگراهی که از وسط شهر محمدان می گذرد و خطراتی جبران ناپذیر برای مردم این شهر به وجود آورده گزارشی تهیه کرده. با ما همراه باشید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ شهر محمدان با جمعیتی بالغ بر 14 هزار نفر از سال 1387 از روستا به شهر مبدل گشته. اکنون مدت ۱۰ سال است که بزرگراه شهید ولی فتح مرادی از وسط این شهر میگذرد که متاسفانه به علت عدم روشنایی و موانع و علائم بازدارنده سالانه تعداد زیادی از شهروندان  جانشان را از دست میدهند و شهری در ماتم و غم فرو می رود.
گفتنی است که این بزرگراه نیاز به مساعدت اداره راهسازی است، یا اینکه اداره راه سازی ۳ کیلومتر جاده را به شهرداری محمدان واگذار کند. 

 

گزارش از جمال الدین حسین زهی