شب شعر به مناسبت گرامیداشت استاد شهریار در کوهستان پارک شهر محمدان با حضور شاعران منطقه ایرانشهر محمدان بمپور برگزار شد.

 

گزارش از جمال الدین حسین زهی