بازار بزرگ مهرستان با هدف تسهیل خرید مردم و ایجاد اشتغال پایه گذاری شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ بازار بزرگ مهرستان در سال ۱۳۹۹ راه اندازی شد؛ ایجاد این بازار، بار بی کاری را که بر دوش جوانان سنگینی می کرد، تا حدودی کاهش داد. 
دوربین میارجل این بار بازار مهرستان و ظرفیت هایش را به تصویر می‌کشد. 
عبدالمالک دهانی پایه گذار بازار بزرگ مهرستان هدف از ساخت این بازار را حل بخشی از معضل بی کاری جوانان عنوان کرد.

 

خبرنگار: عبیدالله رئیسی زاده