روستای ریکو در ۹۰ کیلومتری بخش بنت شهرستان نیکشهر قرار دارد که مردم روستا با مشکلاتی ازجمله نبود آنتن تلفن همراه و مسیرارتباطی مناسب دست و پنجه نرم می کنند.

 

 

محمدبلوچی