انتظار چندین ساعته در صف بنزین شهرستان کنارک امان مردم را برید و دادشان را درآورد؛ مردم پس از انتظار طولانی مدت وقتی نوبتشان می رسد با اتمام بنزین مواجه می شوند، صف های طولانی بنزین در بلوچستان داستان دور و درازی دارد که هنوز گرۀ این مشکل گشوده نشده است.

 

گزارش از محمد ابراهیم شریفی نژاد