رقابت های فوتبال شهرستان زرآباد یادواره مرحوم یاسین نهنگی در روستای شهردر با قهرمانی تیم ساحل به پایان رسید.

محمد هوتی پور