بار دیگر میارجل به سراغ صف های طویل پمپ بنزین چابهار رفته است، از این نوع صف ها در اکثر مناطق بلوچستان وجود دارد که دلایل آن نیز بر هر مسئول مربوطه ای مبرهن است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این بار میارجل به سراغ صف های طویل پمپ بنزین چابهار رفته است، از این نوع صف ها در اکثر مناطق بلوچستان وجود دارد که دلایل آن نیز بر هر مسئول مربوطه ای مبرهن است اما اقدام در این زمینه از سوی هیچ کدام از مسئولان صورت نمی گیرد و آتش همین اهمالی و بی عملی دامن مردم محروم بلوچستان را گرفته است. 

 

خبرنگار: حمزه بلوچی