در روستای سیاهکان شهرستان فنوج دو بانوی زحمتکشی که فرهنگ اجداد خود را حفظ کرده و مشغول به تولید صنایع دستی بلوچی هستند؛ صنایع دستی حصیر بافی کاربرد های مختلفی دارد؛ مسٶلین در حال ساخت غرفه هایی برای این بانوان هستند تا بتوانند تولیدی بیشتری داشته باشند و محیطی را برای آموزش اشخاصی که به این کار علاقه دارند، فراهم کنند.

 

گزارش از عدنان رئیسی