دو سوخت بر جوان به ‌نام های سمیر دهانی و گل محمد دهانی طعمۀ حریق شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ دو جوان ساکن روستای دربزیر بخش پارود به‌علت تصادف در مسیر پشامگ طعمۀ حریق شدند و در دم جان باختند. به‌خاطر محرومیت ها و نبود کارخانجات جوان های زیادی سمت سوختبری روی می آورند که بیشترشان قربانی جاده ها و طعمه ی حریق میشوند.

 

گزارش از ملا ملار