عدم خدمات رسانی  تاکسی های درون شهری با توجه به  ورود بیش از 130 تاکسی در سال 1401 در چابهار صدای مردم را در آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ بلوچ نیا یکی از شهروندان چابهاری به شهروند خبرنگار میارجل گفت: به گفته خود مسئولین بیش از 130 تاکسی زرد درون شهری به چابهار وارد شده است پس چرا خدمات رسانی در کار نیست و بنزین یارانه ای میگیرند. برای پیگیری موضوع  به مدیریت حمل ونقل مراجعه کردیم.
قریشی، مدیر حمل ونقل شهرداری چابهار در این باره گفت: با ورود این تاکسی ها برای بیش از 130نفر اشتغالزایی شده است و دلیل اینکه تا به امروز نتوانستند خدمات رسانی درستی داشته باشند این است که کارت سوخت خیلی ها صادر نشده بود.
وی ادامه داد: از امروز به بعد تاکسی هایی که کارت سوخت دریافت کردند و حتی تاکسی های  که کارت سوخت ندارند با دفترچه ای که صادر شده است می توانند روزانه سهمیه خود را  تا دریافت کارت سوخت استفاده کنند و خدمات رسانی را شروع کنند.

قریشی افزود: از امروز به بعد کلیه تاکسی ها مجهز به جی پی اس شدند و تحت کنترل ما بوده وهر کم کاری باعث سلب امتیاز خواهد شد.
مدیریت حمل ونقل از شهروندان خواست از تاکسی ها ی زرد مطمئن برای جابجایی خود در سطح شهر استفاده کنند.

 

گزارش از فایزه بصیری و عبدالقادر شیخ زاده