محمد ندیم هاشم نیا، خبرنگار میارجل در وصف زنده یاد محمد جواد صادقی اسطوره رسانه‌ای بلوچستان شعری خوانده است که تقدیم شما مخاطبان می گردد.

 

 

محمدندیم هاشم‌نیا